وزیر خارجه ایتالیا خبر داد:

برگزاری کنفرانس بین المللی درباره لیبی در رم

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه ایتالیا از برگزاری کنفرانس بین المللی درباره لیبی در رم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "اما بنینو" وزیر امور خارجه ایتالیا اعلام کرد که یک کنفرانس بین المللی ویژه درباره لیبی در تاریخ 6 مارس (15 اسفند) در رم برگزار خواهد شد.

وی با بیان این مطلب افزود: بررسی اوضاع امنیتی و سیاسی بی ثبات لیبی دستور کار این کنفرانس خواهد بود.

بنینو خاطرنشان کرد: با مسئولان لیبی به توافق رسیده ایم در این کنفرانس تنها کشورهای همسایه حضور نداشته باشند بلکه نمایندگان کشورهای دیگر که تاکنون در چنین کنفرانس هایی شرکت نکرده اند نیز مشارکت داشته باشند.

"انریکو لتا" نخست وزیر ایتالیا پیش از این از سال 2013 تاکنون بر ضرورت برگزاری کنفرانس بین المللی در رم تحت عنوان کمک به لیبی تاکید کرده بود.