فیصل مقداد:

جریان المستقبل در تمامی اقدامات تروریستی سوریه نقش دارد

آفریقا و خاورمیانه

معاون وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با یک روزنامه لبنانی اعلام کرد که جریان المستقبل لبنان با حمایت عربستان سعودی در تمامی اقدامات تروریستی سوریه نقش دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با روزنامه الاخبار اظهار داشت: جریان المستقبل در تمامی اقدامات تروریستی در سوریه نقش دارد. این جریان اموالی را که از عربستان سعودی دریافت می کند برای تخریب اوضاع در سوریه استفاده می کند.

وی با بیان این مطلب افزود: جریان المستقبل اشخاصی را تعیین کرده است که اقدامات تروریستی در سوریه را پیگیری کنند و همچنین تمامی گروه های تکفیری در لبنان را برای ایجاد فتنه ای طائفه ای تشویق می کند. این اقدامات با هدف ایجاد واقعیت های جدید در مقابله با مقاومت صورت می گیرد و به وضوح در رفتارهای سعد الحریری نخست وزیر اسبق لبنان و دیگر مسئولان جریان المستقبل مشخص است.

مقداد خاطرنشان کرد: ما اطمینان داریم جریان المستقبل در نهایت احساس خواهد کرد که یکی از ابزارهای تروریسم است و باید آن را متوقف کند.

معاون وزیر امور خارجه سوریه درباره اصرار مخالفان سوری برای بررسی گزینشی بندهای بیانیه ژنو 1 و نیز پیشنهاد اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه مبنی بر اینکه موضوع تشکیل دولت انتقالی و مبارزه با تروریسم به طور موازی مورد بررسی قرار گیرند گفت: چنین افکاری بیانگر فشارهای آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی است و اخضر ابراهیمی باید به اجرای بند بند بیانیه ژنو 1 به ترتیب پایبند باشد و روسیه نیز  موافق این مسئله است.

مقداد درباره نامزدی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری آتی سوریه نیز گفت: نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مثل هر شهروند دیگر سوری حق بشار اسد است و وی از سوی ملت سوریه مورد حمایت قرار خواهد گرفت.