سفر وزیر امور خارجه عراق به تهران

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه عراق امروز در تهران با مقامات ایرانی دیدار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق قرار است روز چهارشنبه در تهران با محمد جواد ظریف همتای ایرانی دیدار کند.

ظریف و زیباری همچنین قرار است در یک کنفرانس مطبوعاتی نتایج مذاکرات خود را تشریح کنند.

دیدار با رئیس جمهور از دیگر برنامه های زیباری در سفر به تهران است.