فجر 92؛ حماسه وحدت و امید

مراسم روز ملی جمهوری اسلامی در آلمان پرشورتر از همیشه برگزار شد

کد N118325