پس لرزه های زلزله فساد مالی در ترکیه /

شورای عالی قضات ودادستانهای ترکیه 166 قاضی و دادستان را برکنار کرد

ترکیه

آنکارا- ایرنا - در موج تازه برکناری قضات در ترکیه، شورای عالی قضات و دادستان های این کشور به درخواست دولت 166 قاضی و دادستان دیگر را برکنار کرد.

به گزارش سه شنبه شب ایرنا به نقل از پایگاه خبری حریت ، در میان دادستانهای برکنار شده برخی داستان های مشهور در استانبول، آنکارا و ازمیر مشاهده می شوند.

در پی رسوایی فساد مالی در آذرماه گذشته نیز دستگاه قضایی ترکیه تحت فشار دولت این کشور 96 دادستان و قاضی مرتبط با پرونده فساد اقتصادی را برکنار کرد.

بیشتر افراد برکنار شده کسانی هستند که با پرونده فساد مالی و ارتشاء مرتبط بودند و در دستگیری مقامات دولتی و غیردولتی متهم به فساد مالی نقش داشته اند.

طی دو ماه اخیر بیش از 2 هزار تن از روسا ، مدیران و پرسنل شهربانی در شهرهای مختلف ترکیه جابجا و یا برکنار شدند.

مخالفان اردوغان مدعی هستند دولت با برکناری دادستان ها و قضات مذکور، قصد دارد پرونده فساد اقتصادی را به دادستان ها و قضات جدید بسپارد.

آنکارا مدعی است هواداران ˈفتح الله گولنˈ رهبر ˈجماعت نورˈ با نفوذ در دستگاه های قضایی و پلیس، علیه دولت پرونده سازی می کنند و قصد دارند به دولت ضربه بزنند.

خاورم ** 2010**230** 3404
کد N118308