وزیرآشتی ملی سوریه: ژنو2 به شکست خواهد انجامید

ژنو 2,شکست

تهران - ایرنا - وزیر آشتی ملی سوریه با اشاره به عدم پیشرفت در اجلاس ژنو2 پیرامون بحران این کشور، گفت: مذاکرات ژنو2، با توجه به دستاوردهای کنونی به شکست منتهی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، ˈعلی حیدرˈ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه افزود: تا این لحظه هیچ پیشرفتی در اجلاس ژنو 2 حاصل نشده است بلکه برعکس من فکر می کنم که این اجلاس در شرایط کنونی به شکست منتهی خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر این پرسش مطرح است که چه کسی و کدام طرف، خبر شکست ژنو 2 را اعلام خواهد کرد؟

وی خاطرنشان کرد: پایه هایی که کنفرانس ژنو بر آن استوار گردیده، به یک فرآیند سیاسی حقیقی منتهی نخواهد شد.

وی گفت که در حال حاضر هیچ پیشرفتی در سطح مبارزه با ترویسم حاصل نشده و یا طرحی جدیدی در باره فرایند سیاسی در سوریه وجود ندارد.

علی حیدر افزود: سوریه به ژنو رفت تا بگوید که از روند سیاسی حمایت می کند و مشکلی با یک فرایند حقیقی سیاسی ندارد.

وی افزود: ولی طرف مقابل به ژنو آمد تا با نشستن پشت میز مذاکره، برای خود مشروعیت کسب کند.

این مقام سوری گفت: با این حال دو طرف قبلا متقاعد شده بودند که این مذاکرات به راه حلی برای بحران سوریه منجر نخواهد شد.

وی با راه حل بحران را سوری - سوری دانست و تصریح کرد: ما معتقدیم که راه حل بحران سوریه نه در ژنو بلکه در خود سوریه است.

**مترجمام**1480** 3404
کد N118127