میز شام اوباما برای اولاند/ بفرمایید بارباپاپا با سبزی‌های میشل اوباما

کد N118104