نیویورک تایمز:

ˈمرگ برآمریکاˈ مضمون اصلی مراسم سالگرد انقلاب اسلامی ایران

سالگرد انقلاب,فجر 92

تهران - نیویورک تایمز گزارش داد: سردادن فریادها و شعارهای ضد آمریکایی، سخنرانی رئیس جمهور و تاکیدش بر گفت وگوهایی سازنده در مذاکرات هسته ای، فرازهایی نمایان از مراسم سی و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران در روز سه شنبه بود.

در این گزارش به قلم ˈتوماس اردبرینکˈ خبرنگار نیویورک تایمز در ایران آمده است: رسانه های ایران روز سه شنبه از حضور میلیونها ایرانی در راه پیمایی گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران خبر دادند.

مضمون اصلی همه تبلیغات و شعارهای مراسم امسال در شهر تهران که شاهد بزرگ ترین راه پیمایی در سطح کشور است، گفت و گوهای هسته ای بود.

پوسترها و پلاکاردهایی که در راه پیمایی میان مردم توزیع می شد در مذمت و محکومیت آمریکا و ˈجان کریˈ وزیر خارجه آن بود که اخیراˈ از روی میز بودن گزینه نظامی علیه ایران صحبت کرده بود.

بر روی بسیاری از پوسترها و پلاکاردها شعار ˈمرگ بر اوباماˈ و ˈمرگ بر کریˈ نوشته شده بود.

همچنین ˈوندی شرمن ˈ معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی هم که اخیراˈ مطالبی در مورد ایران بیان کرده بود کانون شعارهای ضد آمریکایی مراسم بود . فریاد ˈمرگ بر شرمنˈ هم از شعارهای راه پیمایان بود.

خانواده ها که همراه با کودکانشان در این راه پیمایی شرکت کرده بودند نیز شعار ˈمرگ بر امریکاˈ سر می دادند.

در این مراسم ، رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی تهدیدهای امریکا علیه ایران را محکوم کرد و گفت:ˈ قدرتهای جهان باید در مذاکرات هسته ای حقوق ملت ایران را محترم شمرند فقط در آن صورت است که پاسخ مثبت و مناسب ایران را هم دریافت خواهند کردˈ.

حسن روحانی افزود:ˈ ایران مصمم است گفت و گوهایی عادلانه و سازنده مبتنی بر حقوق بین الملل داشته باشد و اما امیدواریم همین اراده را در طرف مقابل هم در گفت وگوها ببینیمˈ.

وی تصریح کرد:ˈ من با صراحت به کشورهای ˈ1+5ˈاعلام می کنم که گفت و گوهای هسته ای آزمونی تاریخی برای اروپا و امریکاست ˈ.

اپوزیسیون ایران که سکوت کرده است هم مردم را دعوت به شرکت در راهپیمایی کرده بود .

مترجمام**1591**3404
کد N117998