فیصل مقداد:

موضوع دولت انتقالی باید پس از تروریسم مورد بررسی قرار گیرد

آفریقا و خاورمیانه

معاون وزیر امور خارجه سوریه امروز اعلام کرد که موضوع دولت انتقالی باید پس از مبارزه با تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه در پایان گفتگوهای مستقیم نمایندگان دولت سوریه با مخالفان در ژنو در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ائتلاف مخالفان سوری خواهان ورود به هیچگونه فعالیت سیاسی نیست.

وی با بیان این مطلب افزود: در نشست امروز با مخالفان بر ضرورت وجود یک دستور کار آشکار تاکید کردیم. نمایندگان دولت سوریه به نشست های خود در ژنو برای دستیابی به راه حلی برای بحران سوریه ادامه خواهد داد.

فیصل مقداد با اشاره به نشست امروز با مخالفان سوری اظهار داشت که این نشست بی فایده بود زیرا ائتلاف مخالفان با بند مربوط به تروریسم [در بیانیه ژنو 1] مخالفت کرد. اولویت ما توقف خشونت ها و کشتار مردم سوریه است.

معاون وزیر امور خارجه سوریه گفت: دولت سوریه به بیانیه ژنو 1 به طور کامل پایبند است و این بیانیه بر گفتگو میان سوری ها تاکید دارد.

وی خاطرنشان کرد: مخالفت ائتلاف مخالفان سوری با مسئله تروریسم در سوریه مذاکرات امروز را به بن بست کشاند. ما معتقدیم هر گفتگویی باید تنها میان طرف های سوری انجام شود.

فیصل مقداد گفت: ما آماده ایم تا بیانیه ژنو 1 را به طور کامل و به ترتیب مورد بررسی قرار دهیم و هرگز با گذر از بند مبارزه با تروریسم و بررسی دیگر بندهای ژنو 1 موافق نیستیم.

وی اظهار داشت که موضوع دولت انتقالی باید پس از مبارزه با تروریسم مورد بررسی قرار گیرد.