شینهوا:

حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن

ایران در جهان

خبرگزاری چینی شینهوا با پرداختن به سخنان امروز رئیس جمهور ایران به نقل از وی نوشت، ایران در برابر تهدیدات مقاومت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، خبرگزاری چینی شینهوا با پرداختن به سخنان رئیس جمهور ایران در مراسم سالگرد 22 بهمن به نقل از وی نوشت: ایران در مذاکرات هسته ای در برابر تهدیدات مقاومت خواهد کرد.

این خبرگزاری با برجسته کردن این بخش از سخنان دکتر حسن روحانی نوشت: ایران در برابر هر گونه تهدیدی علیه منافع خود در مذاکرات هسته ای خواهد ایستاد.

این خبرگزاری در ادامه نوشت: رئیس جمهور ایران از غرب خواست تا در تعامل با ایران تغییر روش دهند و از رجز خوانی دست بردارند زیرا که تهدید موجب وحدت بیشتر مردم ایران در برابر غرب خواهد شد.

همچنین شینهوا نوشت، دکتر روحانی با اعلام این نکته که تحریمها اولین ضربه را خورده، گفت: رد تحریم ها علیه ایران آنها را ظالمانه، غیرقانونی و اشتباه خواند که دیگر نباید ادامه داشته باشند.

در پایان این گزارش آمده است اظهارات رئیس جمهور ایران در میدان آزادی با تشویق و استقبال خیل عظیم مردم حاضر مواجه شد.