مهیمانان اسپانیایی زبان مراسم 22 بهمن:

مردم ایران قلب ما با شماست ،شما چشم امید مردم جهان هستید

راهپیمایی 22 بهمن

تهران بزرگ – میهمانان اسپانیایی زبان راهپیمایی 22 بهمن شعری با مضمونˈ مردم ایران قلب ما با شماست، 22 بهمن بر شما مبارکباد، زیر پرچم اسلام مقاومت کنید، شما چشم امید مردم جهان هستیدˈ، خواندند

گروهی از مسلمانان آمریکای لاتین که برخی از آنها حتی کمتر از یکسال گذشته مسلمان شده اند امروز در جایگاهی که تحت عنوان «مسابقه ساخت آدمک های استکبار جهانی» در میدان آزادی برقرار شده بود به زبان اسپانیایی سرودی را اجرا کردند.

این میهمانان خارجی شرکت کننده د رمراسم بزرگداشت 22 بهمن امسال سرودی در جمع مردم حاضر در میدان آزادی با این مضمون خواندند: برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به عدالت باید امام زمان بیاید، امید همه جهان، رهبر ما امام زمان، مردم ایران قلب ما با شماست، 22 بهمن بر شما مبارکباد، زیر پرچم اسلام مقاومت کنید، شما چشم امید مردم جهان هستید.

برخی ازمیهمانان خارجی راهپیمایی 22 بهمن به قدرت های جهانی از جمله آمریکا توصیه کردند تا قدرت مردم ایران را نادیده نگیرند.

شیخ عبدالکریم پاس از روحانیون مقیم آرژانتین در حاشیه مراسم راهپیمایی 22 بهمن در میدان آزادی به خبرنگار ایرنا گفت: هنوز دکترین آمریکا و متحدانش برای براندازی در ایران یا «تغییر رژیم» تغییر نکرده و واشنگتن هنوز هم در رویای براندازی جمهوری اسلامی است.

وی افزود: حضور مردم در راهپیمایی امروز مردم تهران و تاکید آنها بر همان ارزش ها و شعارها باید استراتژیست های آمریکایی را از خواب بیدار کرده و خط مشی آنها را تغییر دهد.

احمد کاستیو مدیر مرکز اسلامی نیکاراگوئه نیز به خبرنگار ایرنا گفت: دستگاه های اطلاعاتی غربی تصور درستی از جمهوری اسلامی ندارند چرا که منابع اطلاعاتی آنها جریان های متوهم مخالف ایران هستند.

وی افزود: آمریکا و متحدانش در ارتباط با جمهوری اسلامی دچار اشتباه اطلاعاتی هستند و صحبت آنها از روی میز بودن همه گزینه ها بعد از مذاکرات دیپلماتیک تهران و گروه 1+5 نیز ناشی از همین تصورات نادرست است.

مدیر مرکز اسلامی نیکاراگوئه خاطرنشان کرد: جریان متحجر عربی منطقه خاورمیانه، منافقین و برخی سلطنت طلب ها منبع اطلاعاتی دستگاه های اطلاعاتی غرب هستند و همین موضوع باعث شده آنها احساس کنند بین ملت و نظام ایران جدایی وجود دارد.

کاستیو از آمریکایی ها خواست واقع بین باشند و حضور مردم در انتخابات ها، راهپیمایی ها و دیگر صحنه های حمایت از نظام جمهوری اسلامی را در تصمیم گیری های راهبردی خود لحاظ کنند.

تهرام/9191**1599
کد N117761