غرضی در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن:

باید از تیم مذاکره‌کننده ایرانی در مقابل دشمنان نظام حمایت کرد

سیاست داخلی

تفاوت‌های بین ایران و آمریکا وجود دارد؛ از آن حیث که آمریکا به نیروی نظامی خود می‌نازد و ایران به حضور میلیونی ملتش. حضور ملت ایران برای پاسخ به تمام تهدیدهای نظامی امریکا کافی است.

سیدمحمد غرضی بیان كرد: یک عده‌ای گاهی اصرار دارند خود را حق بنامند و عده‌ای دیگر خود را راست می‌نامند اما در واقع تمام ملت ایران یکی است و حتماً باید از تیم مذاکره‌کننده ایرانی در مقابل دشمنان نظام حمایت کرد.

به گزارش ایلنا، سیدمحمد غرضی در حاشیه مراسم راه پیمایی 22 بهمن در جمع خبرنگاران گفت: در روز 24 خرداد شاهد حضور میلیونی مردم بودیم و امروز نیز ادامه حضور میلیونی آنها را می‌بینیم.

وی با بیان اینكه رهبر معظم انقلاب همیشه مردم را به داشتن وحدت و سعه صدر دعوت می‌کنند، خاطرنشان كرد: در مقابل ایشان، رسانه‌های خارجی همیشه سعی دارند میان ملت ما تفرقه بیندازند.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در ادامه به تفاوت بین ایران و آمریکا پرداخت و گفت: تفاوت‌های بین ایران و آمریکا وجود دارد؛ از آن حیث که آمریکا به نیروی نظامی خود می‌نازد و ایران به حضور میلیونی ملتش. حضور ملت ایران برای پاسخ به تمام تهدیدهای نظامی امریکا کافی است.

غرضی با تاکید به ضرورت حمایت مردم از تیم دیپلماسی ایران افزود: ملت ایران واحد و یکپارچه است. یک عده‌ای گاهی اصرار دارند خود را حق بنامند و عده‌ای دیگر خود را راست می‌نامند اما در واقع تمام ملت ایران یکی است و حتماً باید از تیم مذاکره‌کننده ایرانی در مقابل دشمنان نظام حمایت کرد. خواهشم از رسانه‌ها این است که یکپارچگی ملت را برای به وحشت افتادن آمریکایی‌ها نشان دهند.

کد N117649