فجر 9، حماسه وحدت و امید؛

تخت روانچی: حضور گسترده مردم پشتوانه بزرگی برای مذاکره کنندگان است

هسته ای,فجر 92

تهران - ایرنا - مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه گفت: حضور گسترده مردم قطعا پشتوانه بسیار بزرگی برای مذاکره کنند گان و قوت قلب برای آنان است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در حاشیه مراسم راهپیمایی روز 22 بهمن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مذاکره کنندگان می دانند وقتی مذاکره می کنند 70 میلیون ایرانی از آنها حمایت می کنند.

وی تصریح کرد: این شکوه و عظمت قطعا پشتوانه ما در مذاکرات خواهد بود.

سیام 9173**1572
کد N117618