فجر 92، حماسه وحدت و امید

برگزاری جشن های پیروزی انقلاب در ترکیه در کنار محل های تبعید امام راحل

کد N117550