فوری/

دیدار مستقیم نمایندگان مخالفان و نظام سوریه در ژنو آغاز شد

آفریقا و خاورمیانه

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از آغاز دیدار مستقیم نمایندگان مخالفان و نظام سوریه در ژنو خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که دیدار مستقیم نمایندگان نظام سوریه با مخالفان این کشور در ژنو آغاز شد.

اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه روز گذشته به طور جداگانه با نمایندگان هیئت مخالفان و نظام سوریه دیدار و گفتگو کرد.

توقف خشونت ها در سوریه یکی از محورهای مهم دور دوم مذاکرات ژنو 2 است.