حضور گسترده ایرانیان در جشن انقلاب ، سه خبر برتر ˈسی ان انˈ

حسن روحانی

تهران – شبکه تلویزیونی سی.ان.ان با انجام پوشش خبری در سالروز سی و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی گزارش داد؛ حسن روحانی رییس جمهوری ایران دقایقی پیش سخنرانی خود را در برابر هزاران نفر از شرکت کنندگان در این مراسم ایراد کرد.

به گزارش ایرنا، سی.ان.ان با نشان دادن خیل جمعیت شرکت کننده در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گزارش داد رییس جمهوری ایران دراین سخنرانی خطاب به ملت ایران گفت که اساس انقلاب رد تحقیر قدرت های خارجی بود.

سی.ان.ان خبر راه پیمایی 22بهمن در ایران را در فهرست سه خبر برتر بامدادی امروز خود قرار داد.

این شبکه خبری غربی افزود: رییس جمهوری ایران در سی و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی خطاب به ملت ایران، با بیان اینکه آیا امکان پذیر است این ملت بزرگ انقلابی بعد از 35 سال بخواهد تحقیر قدرت های بزرگ و آمریکا را بپذیرند، گفت: گویا آنها ملت ایران را نشناختند، انقلاب ما برای استقرار احکام عزت آفرین و مسیر نجات بخش اسلام در این سرزمین بود.

مترجمام **1302** 1575
کد N117333