پاکستان با ارتش عراق در زمینه آموزشی همکاری می کند

عراق,نیروی هوایی

اسلام آباد - ایرنا - ˈمحمد نواز شریفˈ نخست وزیر پاکستان گفت: ارتش این کشور همکاری های دوجانبه با نیروی هوایی ارتش عراق در بخش های آموزشی و توسعه نیروی انسانی را گسترش می دهد.

به گزارش ایرنا، دفتر نخست وزیری پاکستان سه شنبه با انتشار بیانیه ای گزارش داد : نواز شریف در دیدار سپهبد ˈانور حماد امین احمدˈ فرمانده نیروی هوایی عراق در اسلام آباد افزود که نیروی هوایی پاکستان تجربه درخشانی در خصوص آموزش به نیروها و پرسنل هوایی کشورهای دوست داشته و بدون تردید این همکاری برای توسعه نیروی انسانی نیروی هوایی عراق گسترش می یابد.

در این بیانیه آمده؛ پس از دیدار نخست وزیر پاکستان و فرمانده نیروی هوایی عراق؛ توافقنامه همکاری میان نیروهای هوایی دو کشور با حضور ˈرانا تنویر حسینˈ وزیر تولیدات دفاعی پاکستان، ˈطاهر رفیق باتˈ فرمانده نیروی هوایی پاکستان و برخی مقام های سیاسی و امنیتی دو کشور امضا شد.

براساس مفاد این قرارداد؛ نیروی هوایی پاکستان آموزش های مدرن به پرسنل نیروی هوایی عراق در حوزه های مختلف به ویژه دفاع هوایی ارائه می دهد.

قرارداد فروش هواپیمای آموزشی ˈمشاقˈ به عراق نیز با حضور فرمانده نیروی هوایی عراق و مارشال ˈسهیل گل خانˈ رییس مجتمع حمل و نقل هوایی پاکستان در شهر ˈکامراˈ واقع در 50 کیلومتری اسلام آباد نیز امضا شد.

فروش جت آموزشی مشاق به نیروی هوایی عراق یک امر بسیار مهم در صادرات محصولات حمل و نقل هوایی پاکستان محسوب می شود.

هیات 9 نفره نیروی هوایی عراق طی روزهای اخیر برای دیدار با مقام های نظامی و سیاسی پاکستان به اسلام آباد سفر و از پایگاه های مختلف و تاسیسات نیروی هوایی پاکستان بازدید کرد.

آساق ** 1095**1392
کد N117174