صفارهرندی در جمع خبرنگاران:

دولت حداکثر استفاده را از حضور مردم در راهپیمایی به عنوان پشتوانه خود ببرد

سایر حوزه ها

صفار هرندی گفت: دولت حداکثر استفاده را به عنوان پشتوانه محکم خود از راهپیمایی مردم در 22 بهمن داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفارهرندی در جمع راهپیمایان 22 بهمن با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: حضور مردم در راهپیمایی نشان می دهد که سخنان استکبار از سوی ملت به سخره گرفته شده است. این که ملت به موقع گزینه های خود را روی میز قرار خواهد داد همین راهپیمایی 22 بهمن است که به عنوان گزینه ملت مطرح شد.

وی با اشاره به این که همه اظهارات آمریکا از نظر ملت ما اظهارات مسخره ای بیش نیست، افزود: امروز حضور مردم را فقط یک جشن ملی دیدم. این حضور مهمترین گزینه روی میز است ولی اگر لازم باشد گزینه های دیگر را هم روی میز قرار خواهیم داد.

صفارهرندی ادامه داد: از زبان فرمانده کل سپاه شنیدم که ما با کسی شوخی نداریم.

وی با اشاره به اینکه تبلیغات غرب فقط به خاطر خانه نشین کردن مردم بود، افزود: تبلیغات آنها اثر نداشت، مردم ایران باهوش تر و هوشیارتر هستند. برگ برنده ملت همین جا است.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید حداکثر استفاده مثبت را از حضور مردم در راهپیمایی به عنوان پشتوانه خود به کار گیرد زیرا بسیاری از دولت های جهان نمی توانند حرف محکمی بزنند چرا که از این پشتوانه برخوردار نیستند.

صفارهرندی خاطرنشان کرد: وقتی تکیه گاه دولت مردم هستند دولت می تواند با زبان صریح تر، مقتدرانه و محکم با جهان مواجه شود.