الکساندر پوشکوف:

سرنوشت افراد مسلح در سوریه در دست حامیان خارجی آنها است

سیاسی

افراد مسلح در سوریه منابع مالی مختص به خود ندارند و به حمایت مالی کشورهای خارجی وابسته هستند.

«الکساندر پوشکوف» رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه گفت که سرنوشت افراد مسلح در سوریه در دست حامیان خارجی آنها است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، پوشکوف در صفحه خود در شبکه اجتماعی تویتر نوشت که سرنوشت گروه ها و افراد مسلحی که در سوریه علیه دولت این کشور می‌جنگند در دست کسانی است که از آنها حمایت مالی می‌کنند.

وی افزود که افراد مسلح در سوریه تا زمانی می‌توانند به جنگ علیه دولت ادامه دهند که حمایت خارجی از آنها ادامه پیدا کند.

پوشکوف تاکید کرد که افراد مسلح در سوریه منابع مالی مختص به خود ندارند و به حمایت مالی کشورهای خارجی وابسته هستند.

کد N117133