الکسی بوشکوف:

سرنوشت افراد مسلح در سوریه به دست حامیان مالی آنهاست

آفریقا و خاورمیانه

رئیس کمیته امور بین الملل مجلس دومای روسیه اظهار داشت که سرنوشت افراد مسلح و گروه های تروریستی در سوریه به دست حامیان مالی آنها تعیین می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، الکسی بوشکوف رئیس کمیته امور بین الملل مجلس دومای روسیه امروز در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: سرنوشت افراد مسلحی که در سوریه با نیروهای دولتی این کشور می جنگند به دست حامیان مالی آنها است.

وی با بیان این مطلب افزود: این افراد تا زمانی که از سوی کشورهای خارجی مورد حمایت مالی می شوند می توانند به اقدامات خود ادامه دهند چرا که آنها منابع مالی از خود ندارند.

عربستان، قطر و ترکیه 3 کشور منطقه هستند که بیشترین کمک مالی و تسلیحاتی به گروه های مسلح و تروریستی در سوریه را دارند. در این میان ترکیه مرزهای خود را به تروریست های خارجی گشوده است و این افراد به راحتی از طریق مرزهای مشترک با سوریه وارد این کشور می شوند.