آیت الله جنتی به جمع راهپیمایان پیوست

سایر حوزه ها

دبیر شورای نگهبان به جمع راهپیمایان 22 بهمن پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان دقایقی قبل به جمع مردم تهران در مراسم  22 راهپیمایی بهمن پیوست.

وی از مسیر خیابان خوش تقاطع خیابان آزادی در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کرد.