گودرزی در جمع خبرنگاران؛

حضور پرشور مردم دست برتر ما در مذاکرات خواهد بود

دولت

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات گفت: این حضور دست برتر ما در مذاکرات خواهد بود زیرا حضور پرشور ملت به منزله حمایت از دولت و نظام است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در راهپیمایی 22بهمن در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی گفت: حضور مردم بسیار پرشور است، هرچه این موضوع پرشور تر باشد در مذاکرات آتی دست برتر خواهیم داشت.

این عضو هیأت دولت ادامه داد: و در نهایت حمایت مردم از حکومت در این نظام بیشتر می شود و کسانی که ما را تهدید می کنند با دیدن این صحنه متوجه موضع برتر ایران خواهند شد.

گودرزی ادامه داد: در مذاکرات می توانیم موضع برتر داشته باشیم زیرا حضور مردم نشان از حمایت از دولت است و دولت یعنی حاکمیت و حاکمیت یعنی مردم.