فجر 92، حماسه تدبیر و امید:

ملاوردی: حضور پرشور مردم قدرت مانور مذاکره کننده هسته ای را بالا می برد

کد N116752