وزیر ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران:

حضور مردم در روز ۲۲ بهمن حکایت از حمایت از دولت دارد

دولت

وی در پاسخ به این سوال که آیا این راهپیمایی موجب تقویت تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران می‌شود، گفت: حتما این طور است و ما می‌توانیم موضع بر‌تر را داشته باشیم و کسانی که ما را تهدید می‌کنند می فهمند که مردم درتمامی عرصه‌ها حضور دارند.

وزیر ورزش و جوانان حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان از حمایت مردم از دولت عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود گودرزی وزیر ورزش و حوانان ضمن حضور در راهپمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران گفت: حضور مردم در راهپمایی نشان از حمایت مردم از دولت است، چرا که دولت حاکمیت است و حاکمیت‌‌ همان نظام و مردم است و مردم با دیدن این صحنه‌ها می‌فه‌مند که موضع بر‌تر قرار دارند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این راهپیمایی موجب تقویت تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران می‌شود، گفت: حتما این طور است و ما می‌توانیم موضع بر‌تر را داشته باشیم و کسانی که ما را تهدید می‌کنند می فهمند که مردم درتمامی عرصه‌ها حضور دارند.

وزیر ورزش ادامه داد: هرگاه تهدیدات بیشتر شده است مردم پرشور‌تر و گسترده‌تر برای حمایت از نظام حاضر می‌شوند.

کد N116399