معاون حزب اسلامی آذربایجان/

خودباوری واعتماد ملت ایران به رهبری عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی بود

فجر 92

باکو- ایرنا – ˈروشن احمدلیˈ معاون حزب اسلامی جمهوری آذربایجان ضمن مرور اوضاع سیاسی واجتماعی ایران در دوران پیش ازانقلاب اسلامی، عامل اصلی موفقیت ملت ایران را اعتماد آنان به رهبری و پیشوای دینی خود دانست.

این فعال سیاسی جمهوری آذربایجان درمصاحبه با خبرنگار ایرنا با اشاره به نقش روحانیت مبارز در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ازمبارزه اگاهانه مردم ایران به رهبری امام خمینی بر علیه استبداد وچپاولگری دست نشاندگان آمریکا بطور ویژه یاد کرد واتحاد و یکدلی مردم و اعتماد آنان به رهبر خود را رمز موفقیت انقلاب اسلامی ایران دانست.

وی با اشاره به موفقیت ملت ایران درپاسداری ازانقلاب اسلامی به رغم همه سختی ها از جمله تحریم های اقتصادی، موج حملات تروریستی وجنگ هشت ساله، غیر مادی بودن انگیزه رهبران انقلاب اسلامی و خودجوش بودن وعدم وابستگی به قدرتها را وجه تمایز انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابها خواند.

احمدلی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تداوم دستاوردهای آن تا امروز را نشانه درست بودن مبانی این انقلاب ارزیابی و در عین حال دلیل روشنی بر اهمیت و نقش اسلام برای جامعه بشری و تاریخ بشریت خواند.

این مقام حزب اسلامی آذربایجان در ادامه ابراز عقیده کرد: انقلاب اسلامی نه تنها برای ملت ایران، بلکه برای همه ملل ستمدیده و کشورهایی که حکومتشان غصب شده است، باید الگو در نظر گرفته شود.

وی گفت : ایران در سایه این انقلاب از بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه اقتصادی، سیاسی، نظامی و علوم مختلف از جمله فناوری نانو سبقت گرفته است.

وی با اشاره به افزایش جمعیت ایران از 36 میلیون نفر در سال 1357 به بیش از 70 میلیون نفر درحال حاضر ، تاکید کرد: ایران کشوری است که موفق شده است با فائق آمدن بر مشکلات ناشی از افزایش دو برابری جمعیت، برای ملت خود رفاه ایجاد کند و بخوبی از عهده مسوولیت دفاع از کشور هم در داخل و هم در خارج از کشور بر آید.

این مقام حزبی آذربایجان، ایران را کشوری توصیف کرد که سیاست مستقلی در سطح جهان و منطقه پیش می برد و قادر است در برابر همه قدرت های تجاوزگر بایستد.

احمدلی به مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان نیز اشاره کرد وگفت : جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که پیوندهای معنوی و اقتصادی با جمهوری آذربایجان دارد، با توجه به هویت اسلامی وعلاقه مندی اش به تامین امنیت منطقه ای برای دولت و ملت آذربایجان نیز اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به نقش انقلاب اسلامی درافزایش اهمیت جهانی و منطقه ای ایران، انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن را مایه غرور مسلمانان جمهوری آذربایجان دانست وفرا رسیدن سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب را به رهبری نظام ، دولت و ملت ایران تبریک گفت.

خاورم*1206*536
کد N116337