دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه/

پیروزی انقلاب اسلامی حادثه ای بزرگ با آثار وسیع بین المللی بود

لاریجانی

تهران- ایرنا- معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به اهمیت معرفی انقلاب اسلامی به نسل جوان کشور گفت : انقلاب اسلامی حادثه ای بزرگ با آثار وسیع بین المللی در جهان بود.

محمد جواد لاریجانی دو شنبه شب دربرنامه گفت وگو ی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: خیلی مهم است که نسل جوان کشور انقلاب اسلامی را بشناسد البته این شناخت می بایست شناختی تحلیلی باشد.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: یکی از این امور، شناخت سازمان سیاسی و اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی است که یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب می باشد.

لاریجانی افزود : تجربه بزرگی با تاسیس جمهوری اسلامی رخ داده است که در جریان ان رژیم دست نشانده غرب ساقط وایران اسلامی به عنوان ستاره درخشان منطقه جایگزین ان شد.

معاون بین الملل قوه قضاییه سرچشمه این دستاوردها را همان نظام انقلاب اسلامی دانست و گفت : توفیق بزرگ ما ناشی از ساختار مدنی انقلاب است که براساس عقلانیت بنا شده است و آن عقلانیتی است که ماخوذ از اسلام می باشد.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تز ایران در صحنه جهانی در خصوص بازی برد - برد گفت : اگر محیط تعامل رقابتی باشد، ما زیاده خواه نبوده و بحق خود قانع هستیم، اما اگر محیط تعامل تهاجمی باشد استراتژی ما استراتژِی مقاومت است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در خصوص استراتژِی مقاومت توضیح داد که ما همچنان که در زمان جنگ تحمیلی با استراتژِی مقاومت در برابر دشمن به پیروزی رسیدیم، در بحث هسته ای نیز اگر محیط تعامل، تهاجمی باشد استراتژی ما همان استراتژی مقاومت خواهد بود .

لاریجانی گفت : در جریا ن محاصره اقتصادی، ما با همین استراتژِی اقتصاد مقاومتی توانسته ایم امروز به یکی از کشورهای بزرگ منطقه تبدیل شو یم.

وی تاکید کرد که ادامه راه آینده کشور می باید بر اساس استراتژِی اقتصاد مقاومتی و ادامه شتاب رشد علمی پیش برویم .

ادامه دارد...

شبک**1497/536
کد N116299