آذربایجان خواستار پیوستن عراق به خط لوله گاز اروپا شد/ تمایل بغداد برای مشارکت

آفریقا و خاورمیانه

جمهوری آذربایجان خواستار پیوستن عراق به "کریدور گاز جنوبی"که گاز خزر را به اروپا می رساند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، المار ممدیاروف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان از پیشنهاد کشورش به عراق برای پیوستن به "کریدور گاز جنوبی" که گاز دریای خزر را به اروپا منتقل می کند خبر داد.

وی که در بغداد در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با هوشیار زیباری همتای عراقی خود با خبرنگاران سخن می گفت در این خصوص گفت: مقامات عراقی موافقت خود با مشارکت در این پروژه را اعلام داشته اند که مورد حمایت آمریکا هم است.

وزیر خارجه جمهوری آذربایجان گفت ما آماده مذاکره با عراق در این باره هستیم.