سومین محموله از سلاح‌های شیمیایی از خاک سوریه خارج شد

سیاسی

هیئت مشترک سازمان ملل و سازمان ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی در مورد کمیت محموله خارج شده از سوریه توضیحی نداد.

سازمان ملل اعلام کرد که سومین محموله از سلاح‌های شیمیایی سوریه از این کشور خارج شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، هیئت مشترک سازمان ملل و سازمان ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی تاکید کرد که سومین محموله از سلاح‌های شیمیایی سوریه از این کشور خارج شد.

این هیئت تصریح کرد که برخی از مواد شیمیایی نظامی سوریه داخل این کشور نابود شده است.

این هیئت در مورد کمیت مواد شیمیایی نظامی که به خارج از سوریه منتقل شد یا موادی که داخل این کشور نابود شده است، توضیحی نداد.

کد N116171