انتقاد شدید آلمان به تصمیم سوئیسی ها درمورد مهاجران اروپایی

سوئیس,زایبرت

برلین - ایرنا - صدر اعظم آلمان با انتقاد شدید از تصمیم سوئیس درمورد اعمال محدودیت های جدید برای مهاجران خارجی بویژه شهروندان اروپایی که روزگذشته با همه پرسی عمومی به تصویب رسید،گفت: نتیجه این رای گیری مشکلات قابل توجهی برای برن بدنبال خواهد داشت.

مردم سوئیس روزیکشنبه باحضور دریک رای گیری عمومی(رفراندوم)درمورد طرح محدویت های جدید درقانون مهاجرت ، به محدودکردن مهاجرت به این کشور بویژه از سوی شهروندان اتحادیه اروپایی رای دادند.

به گزارش ایرنا ، سخنگوی دولت آلمان روزدوشنبه درنشست خبری سخنگویان دولت با خبرنگاران، به نقل از صدر اعظم این کشور،گفت:صدراعظم مرکل به رای مردم سوئیس احترام می گذارد اما معتقد است نتیجه این رای گیری درآینده، مشکلات قابل توجهی در روابط سوئیس با اتحادیه اروپایی ایجاد خواهد کرد.

وی افزود:باید منتظر ماند و دید که سوئیس نتیجه این رای گیری را چگونه به مرحله اجرا خواهد گذاشت تا تبعات آن در آینده برای این کشور مشخص شود.

زایبرت بابیان اینکه انتظار می رود مشکلات سختی پیش روی روابط اتحادیه اروپایی و برن باشد،تصریح کرد: اتحادیه اروپایی قوانین معتبری با سوئیس دارد و با نتیجه این رای گیری باید بینیم از نظر سیاسی چه آینده ای پیش روی ما خواهد بود.

سخنگوی دولت آلمان افزود: الان نوبت سوئیس است که به طور دقیق فکر کند که چنین رفراندومی چه تبعاتی برایش خواهد داشت و بعد از آن قدم به سوی اتحادیه اروپایی بردارد.

ˈفرانک والتر اشتاین مایرˈوزیر امورخارجه آلمان نیز که برای شرکت در نشست وزیران امورخارجه اتحادیه اروپایی به بروکسل سفر کرده روزدوشنبه درحاشیه این اجلاس درباره رای گیری انجام شده در سوئیس و تصویب محدودیت های جدید برای مهاجران خارجی از جمله اروپایی ها برای مهاجرت به این کشور،گفت: من فکر می کنم که سوئیس با این تصمیم به خودش صدمه زده است.

اشتاین مایر افزود:سوئیسی های باید به این واقف باشند که اگر بخواهند تنها از امتیازات رابطه با اروپا استفاده کنند، این یک استراتژی پایدار نخواهد بود.

براساس قوانین،دولت سوئیس سه سال برای با اجرا گذاشتن این رفراندوم فرصت دارد.

سوئیس یکی از 10 شریک اصلی تجارتی آلمان است و آلمانی ها نیز دومین گروه مهاجران در این کشور را به خود اختصاص داده اند.

اروپام** 2051** 1701/1547
کد N116163