صهیونیست ها دو عضو برجسته حماس را ربودند

حماس,رژیم صهیونیستی

تهران - ایرنا - خبرگزاری قطر از ربوده شدن دو عضو برجسته حماس توسط سربازان رژیم صهیونیستی در رام الله خبر داد.

براساس این گزارش، چند تن از سربازان رژیم صهیونیستی روز دوشنبه با یورش به شهرک ˈنیلینˈ در غرب رام الله دو تن از اعضای برجسته حماس را با خود به مقصد نامعلومی بردند.

این گزارش به نقل از ˈاحمد ال بیتاویˈ مسوول هماهنگ کننده ˈبنیاد بین المللی همبستگی با حقوق بشرˈ حاکی است: سربازان صهیونیستی با یورش به منازل ˈشکری محمود الخواجاˈ و ˈعبدالقاهر ابو سرورˈ 42 و 46 ساله، با خشونت به بارزسی این منازل پرداخته و پس از وارد کردن خساراتی به آنها این دو عضو برجسته حماس را با خود بردند.

براساس این گزارش، الخواجا که پیشتر برای 15 سال در زندان های رژیم صهیونیستی حبس بود براثر شکنجه در زندان های آن رژیم بینایی خود را از دست داده و حتی از ناحیه یک چشم نیز کاملا نابینا شده است.

سرور نیز نیز که پیشتر هفت سال در زندان های مخوف رژیم صهیونیستی بود و یک جراحی قلب انجام داده بود، امروزه به انجام یک جراحی قلب دیگر شدیدا نیازمند است، ولی رژیم صهیونیستی از سفر او به اردن برای انجام این عمل ضروری خودداری می کند.

این گزارش حاکی است که این دو عضو مطرح حماس کمتر از یک ماه است که از زندان های رژیم صهیونیستی آزاد شدند.

مترجمام**1378**1010
کد N116086