دیوید آلبرایت:

برنامه هسته ای ایران از جنبه حقوق بین الملل مورد تأیید است

ایران در جهان

مدیرموسسه علوم و امنیت بین المللی حمایت قوانین و مقررات بین المللی از برنامه تحقیقات هسته ای ایران را عامل سخت کردن تلاش ها برای توقف برنامه هسته ای ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوید آلبرایت کارشناس مستقل برنامه هسته ای ایران و رئیس و موسس بنیاد علوم و امنیت بین المللی در گفتگویی با روزنامه صهیونیستی جروزالم پست گفت: حقوق و مقررات بین المللی از برنامه هسته ای ایران حمایت می کنند.

این کارشناس معتقد است به علت وجود حمایت قانونی از برنامه هسته ای ایران متوقف کردن برنامه هسته ای ایران در دراز مدت کار آسانی نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد تا جامعه جهانی بتواند برنامه هسته ای ایران را متوقف کند حتی در مقیاس غنی سازی 90 درصدی.

دیوید آلبرایت معتقد است پیمان NPT که ایران هم آن را امضاء کرده است کشورها را از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای و انتقال لوازم سلاح هسته ای ممنوع کرده است و آنها را از حق مسلم داشتن تحقیقات هسته ای منع نکرده است.

شایان ذکر است این کارشناس آمریکایی در سخنانی که در کنگره آمریکا داشت از نقایص توافق هسته ای ژنو را همین موضوع دانسته و گفته بود در این توافق با ایران تمهیدی برای متوقف کردن برنامه تحقیقات هسته ای ایران پیش بینی نشده است.

وی خواستار اتخاذ تدابیری برای توقف برنامه تحقیقاتی هسته ای ایران در توافق نهایی بین ایران و گروه 5+1 شد.