کوتاه از سراسر جهان؛

آغاز نشست ژنو 2؛ برگزاری همایش اقتصاد اسلامی و ملک عبدالله در آمریکا

کد N115994