با نادیده گرفتن حق شیعیان حوثی؛

یمن به 6 منطقه فدرالی تقسیم شد

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهور یمن تقسیم این کشور به 6 منطقه فدرالی که تحت نظارت دولت مرکزی فعالیت می کنند را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدربه منصور هادی" رئیس جمهور یمن امروز در اظهاراتی تقسیم این کشور به 6 منطقه فدرالی که تحت نظارت دولت مرکزی فعالیت می کنند را تایید کرد.

در این طرح حق شیعیان حوثی برای در اختیار داشتن مناطق ساحلی یمن نادیده گرفته شده است.

بنابراین گزارش،در این طرح یمن به  شش اقلیم متشکل از اقلیم حضرموت به مرکزیت المکلا، اقلیم سبا به مرکزیت سبا، اقلیم عدن به مرکزیت عدن، اقلیم الجند به مرکزیت تعز، اقلیم ازال به مرکزیت صنعاء و در نهایت اقلیم تهامه به مرکزیت الحدیده تقسیم شده است.