ادامه موج کناره گیری هم حزبی های اردوغان

استعفا

آنکارا- ایرنا - 288 تن از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در استان آفیون در بخش مرکزی این کشور در اعتراض به سیاستهای این حزب به صورت دسته جمعی استعفا کردند.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری دوغان، افراد یاد شده در اعتراض به معرفی نشدن نامزدی پیشنهادی خود برای ریاست شهرداری از سوی مسوولان حزب استعفا کردند.

آنان با ارایه استعفای خود به حزب حاکم به حزب مخالف جمهوریخواه خلق بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه پیوستند.

پیشتر نیز 9 نماینده حزب حاکم در پارلمان در ارتباط با رسوایی فساد مالی اخیر از حزب عدالت و توسعه استعفا داده بودند.

همچنین دو هفته پیش 50 تن از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در استان آدانا در اعتراض به سیاست های حزب به صورت دسته جمعی از این حزب استعفا کردند.

این افراد همگی عضو هیات رییسه تشکیلات استانی حزب عدالت و توسعه در استان آدانا بودند.

افراد یاد شده در حمایت از رییس تشکیلات حزب در آدانا که از سمت خود استعفا داد و در اعتراض به سیاست های حزب حاکم عدالت و توسعه استعفا کردند.

انتخابات شهرداری ها در ترکیه ماه مارس (فروردین ماه ) برگزار خواهد شد.

خاورم ** 2010* 230 **1010
کد N115858