مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی منتشر کرد/

ایران به نقطه قابل قبول برای مذاکره با قدرت های بین المللی رسیده است

کد N115800