تروریست ها، 21 غیرنظامی را در روستایی در سوریه به قتل رساندند

تروریست ها

تهران – ایرنا – 21 غیر نظامی ساکن روستای ˈمعنˈ واقع در استان ˈحماهˈ سوریه روز گذشته (یکشنبه) توسط یکی از گروه های تروریستی سلفی کشته شدند.

خبرگزاری ˈفرانسهˈ امروز (دوشنبه) به نقل از سازمان ˈناظر حقوق بشر در سوریهˈ که یک سازمان غیر دولتی مستقر در انگلیس است، تروریست های عضو یک گروه سلفی موسوم به ˈگردان جند الاقصیˈ را عامل این کشتار معرفی کرد.

طبق این گزارش، ˈرامی عبدالرحمنˈ مدیر این سازمان غیر دولتی گفت جزئیات بیشتری درباره نحوه کشته شدن این افراد در دست نیست، اما به نظر می رسد دست کم 10 نفر از آنان اعضای یک خانواده هستند.

در میان قربانیان این حمله یکی از ˈنیروهای دفاع ملیˈ دولت سوریه نیز به چشم می خورد.

یک فیلم ویدیویی که گفته می شود توسط همین گروه تروریستی تهیه شده و بر روی وب سایت اینترنتی ˈیوتوبˈ قرار گرفته است، اعضای گروه مذکور را نشان می دهد که وارد این روستا شده و به سوی ساکنان آن آتش گشودند.

ویدیوی مذکور تحت عنوان ˈآزادسازی روستای معنˈ یکی از تروریست ها را نشان می دهد که بر روی یک دکل مخابراتی پرچمی سیاه رنگ که نشانه گروه های سلفی است را به احتزاز در می آورد.

خاورم**9156**5981
کد N115676