اخضر ابراهیمی خواستار مذاکره مستقیم هیئت های سوری شد

ابراهیمی

تهران – اخضر الابراهیمی نماینده سازمان ملل برای حل بحران سوریه خواستار مذاکره مستقیم هیئت رسمی سوریه و هیئت مخالفان سوری شد.

به گزارش رسانه های عربی، اخضر ابراهیمی از دو هیئت خواست که نشان دهند برای حل مشکلات موجود در سوریه تمایل و اراده دارند و گام هایی عملی در این جهت بردارند.

وی در ادامه خواستار مذاکره مستقیم دو هیئت سوری در ژنو به مدت سه روز و به صورت مستقیم شد.

دور دوم مذاکرات هیئت های سوری امروز در ژنو آغاز شد و ابراهیمی با هیئت مخالفان سوری دیدار کرد.

ابراهیمی دیشب با روسای دو هیئت نمایندگی دولت و معارضان سوری که برای شرکت در دور دوم مذاکرات ژنو 2 به این شهر عزیمت کرده اند، دیدار کرد.

در این دیدارها دستور کاری دور دوم مذاکرات بررسی شد. ابراهیمی کوشید حتی پیش از آغاز رسمی دور دوم مذاکرات، نظرات روسای دو هیئت را کسب و امکان توافق آنان بر سر یک برنامه کاری مشخص را بررسی کند.

مذاکرات امروز دو هیئت سوری به صورت غیر مستقیم خواهد بود. دور اول این مذاکرات 10 روز پیش بدون دستیابی به نتیجه ملموسی در ژنو پایان یافت.

دور دوم مذاکرات در حالی آغاز می شود که هیچ تغییری در ترکیب هیئت های نمایندگی دو طرف ایجاد نشده است. این در حالی است که طی 10 روز گذشته مقام های سازمان ملل و معارضان سوری از لزوم گسترش هیئت معارضان و حضور سایر طیف های مخالف دولت دمشق در آن سخن می گفتند.

ریاست هیات نمایندگی دولت سوریه را ˈولید المعلمˈ وزیر خارجه این کشور و ریاست هیات معارضان را ˈاحمد الجرباˈ رییس تشکل مخالفان سوری موسوم به ˈائتلاف ملی سوریهˈ بر عهده دارند.

خاورم **2041**1515
کد N115397