تحولات سوریه/

کشتار زنان و کودکان توسط النصره / اعتراف به حضور صدها تروریست انگلیسی در سوریه

آفریقا و خاورمیانه

تروریستهای تکفیری وابسته به جبهه النصره در تازه ترین جنایت هولناک خود، 25 غیر نظامی را که بیشتر آنها زن و کودک بودند، قتل عام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک روزنامه انگلیسی هشدار داده است سرازیر شدن جنگجویان اروپایی از طریق ترکیه به سوریه، انگلیس را تهدید می کند.

روزنامه تایمز نوشت جنگ در سوریه، فقط مشکل این کشور نیست، بلکه کشورهای اروپایی از جمله انگلیس را هم به سبب حضور جنگجویان اروپایی در سوریه تهدید می کند.

این روزنامه خاطر نشان کرد جهاد طی دو سال گذشته به شغلی(برای تروریستها) تبدیل شده است به طوری که هزاران نفر از اروپا به سوریه سرازیر شده اند که صدها نفر آنها انگلیسی بوده اند.

به نوشته این روزنامه، جنگجویان اروپایی هنگامی که وارد سوریه می شوند، از اینکه در خط رویارویی در یکی از وحشیانه ترین جنگ ها قرار می گیرند، غافلگیر می شوند و به همین سبب، در صورتی که زنده بمانند، تمایل دارند به کشورهای خود برگردند.

این روزنامه نوشت ترکیه کشوری به شمار می رود که سفر از آن کشور و بالعکس آسان است به طوری که یکی از شرکتهای هواپیمایی با قیمتهای ارزان، جنگجویان را به ترکیه منتقل می کند و بسیاری از اروپایی ها گمان می کنند به سوریه می روند تا با شبه نظامیان میانه روتر بجنگند، اما هنگامی که در دام داعش(گروه تروریستی دولت اسلامی عراق وشام) می افتند، غافلگیر می شوند.

به ادعای این روزنامه، سازمان اطلاعات خارجی انگلیس و سازمان اطلاعات آمریکا(سیا) برای جلوگیری از سرازیر شدن جنگجویان اروپایی به سوریه در مرزهای ترکیه با یکدیگر همکاری می کنند.

جنایت جدید النصره در سوریه

تروریستهای جبهه النصره در تازه ترین جنایت خود، 25 غیرنظامی را به طرز وحشیانه ای قتل عام کردند که بیشتر آنها زن و کودک بودند.

تروریستهای النصره پس از سیطره بر روستای معان در حماه در مرکز سوریه، 25 غیرنظامی را که بیشترشان زن و کودک بودند به جرم مخالفت با تروریستها، به قتل رساندند..

دولت سوریه تاکید کرده است تروریستها، کشتار دسته جمعی را در آستانه مذاکرات ژنو به راه انداختند که بیشتر کشته شدگان، زن و کودک هستند.

کنده الشماط وزیر امور اجتماعی سوریه در خصوص جنایت جدید تروریستهای النصره گفت این اولین جنایتی نیست که تروریستها مرتکب شده اند و طی بیش از سه سال از درگیریها، جنایات فراوانی از سوی تروریستها صورت گرفته که جهان، آن را نادیده گرفته است.

وی افزود جامعه جهانی از جمله شرکت کنندگان در مذاکرات ژنو بر توجه به مناطقی اهتمام دارند که مانند این مناطق(علوی نشین( در معرض کشتار نیستند، دولت سوریه تاسف می خورد که هیچ سازمان بین المللی، جنایاتی را که تروریستها در این روستاها مرتکب می شوند، محکوم نمی کنند.