عکاظ: بشار اسد تسلیم نخواهد شد

بشار اسد

روزنامۀ سعودی عکاظ در تحلیلی به این واقعیت معترف شده است که بشار اسد تسلیم نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه سعودی در تحلیلی با بیان اینکه حکومت سوریه می داند هرگونه سازش سیاسی به معنی رفتن اسد از قدرت است در برابر آن سر فرود نخواهد آورد. این روزنامه چاپ ریاض در تحلیلی نوشته است: بعد از نشست ژنو دو مقامات سوری تلاش می کنند دوره های بعدی مذاکرات ژنو را نیز به همین دلیل به تاخیر بیندازند. عکاظ افزوده است ما همچنان معتقدیم رژیم سوریه راه حل سیاسی را نخواهد پذیرفت و حکومت استبدادی که چهار دهه از عمر آن می‌گذرد، قدرت را رها نخواهد کرد.
به نوشته این روزنامه اکثر کسانی که در مذاکرات ژنو شرکت می کنند، می دانند که حکومت سوریه قدرت انتخاب راه حل سیاسی را ندارد، زیرا به معنای تسلیم شدن خواهد بود به همین علت است که تلاش می کند به هر قیمت ممکن زمان بیشتری بخرد و تسلیم نخواهد شد. آنها حتی در مذاکرات ژنو نیز بر تلاش برای باقی ماندن در قدرت اصرار کردند و در جلسات مذاکرات حضور جدی نداشتند و ساعات بسیاری را در راهروهایی ساختمان سازمان ملل به گفتگو با رسانه ها اختصاص دادند ومذاکرات را به مسئولان پائین دستی سپردند تا به این شکل برنامه مذاکرات را آشفته سازند.

5252

کد N115076