رئیس بازرسان آژانس:

مذاکراه با ایران رو به جلو و مثبت اما نیازمند اقدامات بیشتر است

ایران در جهان

رئیس بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از بازگشت به وین ضمن تائید مثبت بودن مذاکرات انجام شده در ایران، اعلام کرد که هنوز موارد دیگری وجود دارند که نیازمند بررسی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ترو وارجورانتا" یک روز بعد از توافق ایران و آژانس برای ادامه همکاری ها و پاسخ تهران به سوالات این نهاد بین المللی گفت: مذاکرات رو به جلو و مثبت بود اما با این حال هنوز مواردی وجود دارند که باید مورد بررسی قرار بگیرند.

بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه وارد تهران شده و بعد از انجام دو دور گفتگو با مقامات ایران به توافقاتی رسیدند. یک منبع مذاکره کننده ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد توافقهای صورت گرفته در این دوره از مذاکرات بین ایران و آژانس گفت: بازدید از مرکز لیزر لشگرآباد، بازدید از کارخانه تولید کیک زرد اردکان یزد، بازدید مدیریت شده از معدن ساغند، قدم برداشتن در راه رهیافت پادمانی اراک، ارسال پرسشنامه طراحی راکتورها و یک مورد مربوط به "ای بی دبلیو" از موارد مورد توافق ایران و آژانس بود.

وی افزود: ارائه اطلاعات و بازدید همزمان صورت می گیرد و در هر بازدیدی اطلاعاتی نیز ارائه می شود.

این منبع خاطرنشان کرد: نظر آژانس درباره اقدمات صورت گرفته از سوی ایران مثبت بود و در گزارش آینده آقای آمانو قطعا این موارد ذکر خواهد شد.

وی افزود: ارائه اطلاعات و بازدید همزمان صورت می گیرد و در هر بازدیدی اطلاعاتی نیز ارائه می شود.

این منبع خاطرنشان کرد: نظر آژانس درباره اقدمات صورت گرفته از سوی ایران مثبت بود و در گزارش آینده آقای آمانو قطعا این موارد ذکر خواهد شد.