استاد ایرانی دانشگاه ترکیه:

ایران اسلامی در صدر کشورهای مستقل قرار دارد

پیروزی انقلاب

آنکارا - ایرنا - ˈعباس قره آغاجیˈ استاد ایرانی روابط بین الملل دانشگاه ˈگیرسونˈ ترکیه گفت: هیچ کشور مستقلی از پس از جنگ جهانی دوم در ابعاد وسیع مورد تحریم کشورهای غربی قرار نگرفته است و ایران اکنون در صدر کشورهای مستقل قرار دارد.

قره آغاجی امروز - دوشنبه - در یازدهمین روز از سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در باره دستاوردهای انقلاب اسلامی در صحنه سیاسی خارجی گفت : ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سی و پنج سال گذشته دستاوردهای بسیاری در بخش های استقلال سیاسی و اقتصادی به دست آورده و در صدر کشورهای مستقل قرار گرفته است.

وی افزود: کشورهای غربی از پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت منزوی کردن ایران گام برداشته اند و با بهانه های واهی از جمله برنامه صلح آمیز هسته ای، ایران را تحت تحریم های سخت اقتصادی سیاسی، نظامی، صنعتی، حمل و نقل و ... قرار داده اند. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ کشور مستقلی این چنین در این ابعاد وسیع تحت تحریم کشورهای غربی قرار نگرفته است.

این استاد دانشگاه ترکیه افزود: با این وجود دولت های ایران با اجرای سیاست هایی مبتنی بر مردم و دور اندیشانه با افزایش تولیدات داخلی و تکیه بر فناوری ملی بر این تحریم ها غلبه کرده و در نهایت کشورهای غربی را مجبور به مذاکرات کردند.

او در ادامه گفت : ایران تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ، کشوری کاملا تحت سلطه غرب بود. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 این کشور تحت هجوم همه جانبه دولت های امپریالیستی قرار گرفت . در اولین ماه های پیروزی انقلاب که شالوده نظام جدید سیاسی در حال پی ریزی بود،ˈ صدام حسین ˈ با حمایت و تشویق دولت های غربی و رژیم های مرتجع منطقه، ایران را مورد حمله نظامی قرار داد و طی یک جنگ فرسایشی هشت ساله در راستای از بین بردن زیر بنای اقتصادی و نظامی ایران گام برداشت.

دیکتاتور عراق در جنگ تحمیلی با کمک های مادی و لجستیکی دولت های ارتجاعی منطقه و غرب از هر وسیله غیر انسانی حتی از سلاح های شیمیایی در این جنگ استفاده کرد. اما مقاومت حماسه آفرین مردم ایران در نهایت بر اراده تجاوزگران پیروز شد.

در پی پایان یافتن جنگ تحمیلی با شکوفایی اقتصادی و پیشرفت های همه جانبه بویژه در بخش های دفاعی و هسته ای و بر داشتن گام های اساسی در ابعاد خود کفایی در بخش های مختلف ، کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا به فکر ممانعت از این پیشرفت افتادند و جهت ضربه زدن و متوفق کردن پیشرفت های علمی ایران برنامه هسته ای صلح امیز ایران را بهانه قرار داده و با اعمال تحریم های بین المللی در صدد ضربه زدن و تحت فشار قرار دادن مردم کشور بر آمدند.

وی در خصوص سیاست های دولت های ایران در مقابله با این تحریم ها اظهارداشت :دولت های ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی با پشتیبانی مردم سیاست مردمی و مستقلی را با اعتماد به نفس کامل و با شعار نه غربی نه شرقی جمهوری اسلامی را به اجرا گذاشت. این سیاست که نمونه بارزی از یک سیاست مستقل در ابعاد سیاسی، اقتصادی، دفاعی و فرهنگی در مقابل این تحریم ها بود.

امروزه در تمام جهان و نزد افکار عمومی جهانیان ، ایران اسلامی سمبل استقلال ، پایداری و مقاومت است. مردم ایران در پیش وجدان تمامی انقلابیون و ضد امپریالست های دنیا در افکار عمومی کشورهای مستقل در صدر قرار دارد.

دولت جمهوری اسلامی ایران درهیچ مقطعی از تاریخ این کشور در مقابل هجوم و فشار امپریالیست ها عقب نشینی نکرده و با استقامت از منافع به حق مردم دفاع کرده است.

دولت و مردم ایران امید تمام مردم مظلوم و تحت ستم جهان قرار دارند و تمام مردم تحت ستم ایران را مامن امنی برای خود محسوب می دارند.

با تمامی تلاش های مذبوحانه دولتهای غربی ایران توانسته است استقلال سیاسی و اقتصادی اش را نه تنها حفظ نماید بلکه با پیشرفت های شگرف در علوم پزشکی، دفاعی ،کشاورزی ، فضایی و دیگر بخش ها توانسته است موجبات تقدیر کشورها را فراهم کند.

خاورم ** 230 **1515
کد N114808