بیانیه سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی

سیاست داخلی

اکنون نوبت همدلی و اتحاد بین نیروهای دلسوز نظام اسلامی است تا شانه به شانه یکدیگر به برطرف کردن کاستی‌ها، ضعف‌ها و اختلافات بی‌پایه پرداخته و با نگاهی به آینده در راه سازندگی ایران اسلامی در تمام زمینه‌ها قدم بردارند.

سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه در ادامه می‌آید:

روزهایی که از سر می‌گذرانیم، رنگ و بوی دورانی دارد که مردمانش سی و پنج سال قبل، انقلابی شکوه‌مند را به پیروزی رسانیدند و همدلانه در مقابل استبداد داخلی و استعمار خارجی ندا سردادند. این مردان و زنان برخاسته از نحله‌های فکری و مکاتب ایدئولوژیک گوناگون اعم از اسلامی و غیر اسلامی، سنتی و مدرن، چپ و راست و دانشگاهی و حوزوی، دست در دست یکدیگر و همدلانه علیه نظامی سرکوبگر و فاسد قیام کردند که در آن روزگار از پشتیبانی تام و تمام بسیاری از قدرت‌های جهانی نیز برخوردار بود. گوناگونی عقیده و مشی و منش گروه‌های مبارز در آن روزگار، نه تنها نقطة ضعفی برای انقلاب اسلامی به شمار نمی‌رفت، بلکه همین خصیصه بود که توانست ملت ایران را یک پارچه به میدان آورده و یکی از بزرگ‌ترین انقلاب‌های تاریخ را رقم بزند.

اما امروز و پس از سی و پنج سال، تحقق حماسة سیاسی و روی کار آمدن دولت اعتدال، فرصتی را رقم زده است که بایستی هوشیارانه از آن بهره جوییم. اکنون نوبت همدلی و اتحاد بین نیروهای دلسوز نظام اسلامی است تا شانه به شانه یکدیگر به برطرف کردن کاستی‌ها، ضعف‌ها و اختلافات بی‌پایه پرداخته و با نگاهی به آینده در راه سازندگی ایران اسلامی در تمام زمینه‌ها قدم بردارند.

امروز نیاز مبرم جامعه ایران این است که گروه‌های فکری و کنش گران سیاسی و مدنی متعهد را به رسمیت شناخته و همه زیر چتر قانون، بتوانند سخنان خود را به صراحت و بدون بیم و واهمه از برداشت سلیقه‌ای از قانون اعلام کنند تا هر یک از منظر خویش، بخشی از دغدغه‌های این ملت را بازگو نموده و زمینة درمان آن‌ها را فراهم آورند.

سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار، فرا رسیدن سالگرد پیروزی شکوه‌مند انقلاب اسلامی را تبریک عرض نموده و ابراز امیدواری می‌کند بتوان در عرصة جامعة مدنی و فعالیت‌های سیاسی در کشور، فضای باز‌تر و جدیدی ایجاد شود تا روند تحول خواهی در کشور متوقف نشده و پویایی و پیشرفت روز افزون نصیب ملت ایران شود

کد N114591