معاون عربی و افریقای وزیر خارجه:

معارضه سه درصدی نمی تواند منجی سوریه باشد

سیاست خارجی

معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه بر لزوم واقع بینی در موضوع سوریه برای پیشگیری از تبدیل گفتگوهای ژنو ۲ به بحران جدید تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین امیرعبداللهیان گفت: ‌معارضه ای که حداقل سه درصد از جامعه سوریه را آن هم در خارج  کشور نمایندگی می کند نمی تواند منجی این کشور تلقی شود.

وی افزود:‌ نادیده گرفتن نمایندگان آحاد مردم سوریه و طیف وسیع جامعه در مذاکرات، مسیر را طولانی و بی اثر کرده است.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به برگزاری دور دوم مذاکرات ژنو در آینده نزدیک تاکید کرد: راه حل مسائل سوریه صرفا سیاسی و مبتنی بر نظر و اراده مردم این کشور است.

امیرعبداللهیان گفت:‌ سوریه در جنگ علیه تروریسم و تکفیری ها با بصیرت عمل کرده است.