تحلیل رسانه های آمریکایی از ورود ناوهای جنگی ایران به اقیانوس اطلس

ایران

نیویورک، ایرنا- اعزام ناوهای جنگی ایران به اقیانوس اطلس در نزدیکی مرزهای آبی آمریکا مورد توجه رسانه های این کشور قرار گرفته که با ارایه تحلیل هایی دراین باره آن را تلاش برای نمایش قدرت نظامی بین المللی و منطقه ای ایران توصیف کردند.

به گزارش ایرنا روزنامه ˈیو اس اس تودیˈ، چاپ آمریکا روز یکشنبه در گزارشی درباره ورود دو ناو جنگی ایران به اقیانوس اطلس و نزدیک شدن آن ها به مرزها آمریکا نوشت این سفر بی سابقه در راستای تلاش ایران برای نمایش قدرت خود در خاورمیانه و ورای آن منطقه صورت گرفته است.

شبکه تلویزیونی سی ان ان نیز در گزارشی سخنان فرمانده ناوگان نظامی شمال ایران را نقل کرد که گفته بود: ناوهای ایرانی به سواحل آبی ایالات متحده در حال نزدیک شدن هستند و این حاوی پیام است.

سی ان ان در این گزارش سخنان یک مقام نظامی آمریکا را نقل کرد که گفته است این نخستین بار نیست که ایران دست به چنین تهدیدی می زند.

به گفته وی آزاد بودن دریاها به همه ملت ها اجازه می دهد که در صورت عمل به مسولیت خود از این حق برخوردار باشند.

این مقام نظامی به سی ان ان گفته است که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش فاش شود.

روز شنبه ناخدا یکم ˈافشین رضایی حدادˈ فرمانده ناوگان نظامی شمال ایران اعلام کرده بود : ˈاکنون ناوگروه نیروی دریایی ارتش از سمت آفریقای جنوبی به سوی اقیانوس اطلس در حرکت است تا برای نخستین بار خود را به مرزهای آبی آمریکا نزدیک کندˈ.

فرمانده ناوگان نظامی شمال ایران همچنین گفته بود: ˈنیروی دریایی برای حفظ اقتدار آبی ایران برنامه ریزی ویژه دارد و قادر است در دورترین آب های آزاد با استفاده از نیروهای متخصص بومی، حرکت کندˈ.

اروپام 2251 **1908
کد N114249