مصر اخوان المسلمین را به تشکیل شاخه نظامی متهم کرد

اخوان المسلمین,شاخه نظامی

تهران - دولت مصر روز یکشنبه جنبش اخوان المسلمین را به تشکیل شاخه نظامی به منظور حمله به نیروی امنیتی این کشور متهم کرد.

خبرگزاری رویترز از قاهره گزارش داد: سخنگوی وزارت کشور مصر در سخنانی تلویزیونی گفت یک واحد نظامی متعلق به جنبش اخوان المسلمین که شامل 12 نفر بوده اخیرا کشف شده است.

به گفته وی، اعضای این گروه در ماه گذشته 5 پلیس را در استان ˈبنی سویف بهˈ ضرب گلوله از پا درآوردند.

رویترز از این اتهام به عنوان حرکتی یاد کرد که احتمالا موجب افزایش فشار بر جنبش اخوان المسلمین می شود که پس از برکناری ˈمحمد مرسیˈ رئیس جمهوری مصر از سوی مقامات دولت تحت حمایت ارتش به شدت تحت فشار قرار دارد.

اخوان المسلمین که می گوید با خشونت مخالف است، ژنرال ˈعبدالفتاح السیسیˈ فرمانده ارتش مصر را به انجام کودتا و تضعیف دمکراسی متهم می کند.

رویترز افزود، تلویزیون مصر بخش هایی از آنچه از آن به عنوان اعتراف یکی از اعضای این شاخه نظامی اخوان المسلمین یاد کرد را پخش کرد.

گروه های مدافع حقوق بشر دولت تحت حمایت ارتش مصر را به نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب مخالفان متهم می کنند.

مترجمام** 1088 ** 1552
کد N114165