سوئیسی ها به محدودیت مهاجرت شهروندان اروپایی به این کشور رای دادند

مهاجرت,کمیسیون اروپایی

برلین - ایرنا - مردم سوئیس روز یکشنبه با حضور دریک رای گیری عمومی( رفراندوم) درمورد طرح محدویت های جدید در قانون مهاجرت، به محدود کردن مهاجرت به این کشور بویژه از سوی شهروندان اتحادیه اروپایی رای دادند.

به گزارش ایرنا، در همه پرسی روز یکشنبه به منظور ایجاد تغییرات محدود کننده جدید در قانون مهاجرت سوئیس که با رقابت تنگاتنگی بین موافقان و مخالفان در کشور برگزار شد، رای دهندگان در نهایت با اختلاف نزدیک با محدودیت مهاجرت خارجی ها به این کشور بویژه از سوی کشورهای اتحادیه اروپایی موافقت کردند.

ˈدیدیه بورکهالترˈ، رییس جمهوری سوئیس در اولین اظهار نظر بعد از مشخص شدن نتیجه این همه پرسی، اذعان کرد: تصویب این طرح تاثیر فراوانی بر رابطه برن با اتحادیه اروپایی خواهد داشت.

بورکهالتر در عین حال بر این نکته تاکید کرد که همکاری سوئیس با اتحادیه اروپایی تاکنون نقش بسزایی در تقویت رفاه مردم کشورش داشته است.

اما کمیسیون اتحادیه اروپایی با ابراز تاسف از برگزاری این همه پرسی و نتیجه حاصل از آن، خاطرنشان کرده است که تصویب طرح محدودیت مهاجرت خارجی ها از جمله شهروندان اروپایی به سوئیس، نقض اصول تردد آزادانه بین شهروندان اتحادیه اروپا به این کشور خواهد بود.

این نهاد اروپایی تاکید کرده که تبعات ناشی از این ابتکار عمل حتما در آینده نزدیک مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و طی آن مواضع شورای فدرال سوئیس درمورد این طرح نیز مورد توجه خواهد بود.

اروپام ** 2051** 1701 ** 1552
کد N114154