عبدالمنعم ابوالفتوح:

دموکراسی در مصر نیست/در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کنم

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نامزدهای انتخابات قبلی ریاست جمهوری مصر با اشاره به مشارکت نکردن در انتخابات آینده از نبود دموکراسی در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، عبدالمنعم ابوالفتوح گفت: در انتخابات ریاست جمهوری آینده مشارکت نخواهم کرد زیرا دموکراسی در مصر جایی ندارد و مصر در حال حاضر در جمهوری ترس به سر می برد.

نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر افزود: وجدان ما قبول نمی کند که در راستای عملیات فریب دادن  ملت مصر حرکت کنیم. در حالی که 21 هزار نفر در زندان ها و بازداشت گاهها به سر می برند برگزاری انتخابات معنی ندارد.

وی بیان کرد: همه شواهد موجود و اقدامات سرکوبگرانه کنونی نوید دموکراسی را نمی دهد و آزادی ها و حقوق بشر جایی ندارد.