10 نفر در درگیری های آفریقای مرکزی کشته شدند

آفریقا و خاورمیانه

همزمان با دیدار وزیر دفاع فرانسه از آفریقای مرکزی 10 نفر در پایتخت این جمهوری آفریقای مرکزی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از RFI، همزمان با دیدار وزیر دفاع فرانسه از آفریقای مرکزی حداقل 10 نفر در درگیری های بانگویی پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی کشته شدند.

در پی درگیری های عصر روز شنبه بین مسلمانان و مسیحیان این شهر مجموعا 10  نفر به دلایل نامعلوم کشته شدند.

لدریان وزیر دفاع فرانسه برای گفتگو درباره خشونت ها در جمهوری آفریقای مرکزی و حضور نیروهای ارتش فرانسه در ساحل امروز بعد از ظهر وارد چاد شد تا با ادریس دیبای رئیس جمهور این کشور دیدار کند.

وزیر فرانسوی همچنین قرار است دیداری از کنگو داشته باشد.

این سومین دیدار وزیر دفاع فرانسه از کنگو از زمان استقرار نیروهای فرانسوی در این کشور است.