استاندار حمص:

420 غیرنظامی تاکنون از حمص خارج شده اند

آفریقا و خاورمیانه

استاندار حمص با اشاره به خروج 420 غیرنظامی از منطقه قدیمی حمص از ادامه روند خروج این افراد از منطقه مذکور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، طلال البرازی گفت: هنوز غیر نظامیان دیگری در راه هستند که بیشتر آنها را زنان تشکیل می دهند.

استاندار بیان کرد: گروه بعدی شامل چهل نفر هستند. ما آماری از افرادی که در داخل هستند نداریم اما در راستای خروج همه غیرنظامیان تلاش می کنیم.

وی همچنین درگفتگو با خبرگزاری سوریه از آمادگی استانداری برای ارائه هر نوع کمکی برای خارج کردن زنان، کودکان و سالخوردگان از بخش قدیمی حمص و ورود کمکهای انسانی به غیرنظامیان خبر داد و تاکید کرد: تاکنون 420 غیرنظامی از این منطقه خارج شده اند و این روند همچنان ادامه دارد.