لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور به تصویب رسید

مجلس

پس از بررسی بخش درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور ماده واحده آن را با ۱۶۶رأی موافق، ۲۵رأی مخالف و ۴رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

با رای نمایندگان لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -یکشنبه - مجلس شورای اسلامی پس از بررسی بخش درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور ماده واحده آن را با ۱۶۶رأی موافق، ۲۵رأی مخالف و ۴رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و نهصد و سی هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و نهصد و سی هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالیو مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و سیصد و سی و نه هزار و هشتاد و چهار میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و یکصد هزار و ششصد و پنجاه و نه میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون ریال

۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و سی و هشت هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد و چهار میلیون ریال

ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و هفتصد و هشتاد و نه هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی هشت میلیون  ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنج میلیون و هفتصد و هشتاد و نه هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی هشت میلیون ریال تعیین شد.

کد N113597